Farma Ráječek
  Košík je prázdný

Certifikáty

Pro naši farmu je zásadní, abychom vám pěstovali tu nejlepší zeleninu, a to trvale udržitelným způsobem. Proto jsme držiteli několika certifikátů, které udělují nezávislé instituce. Garantují bezpečnost a kvalitu výrobků.

Integrovaný systém produkce zeleniny

Naše Farma získala v roce 2007 certifikát integrované produkce zeleniny. IPZ je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy, racionálnější využívání živin. Základem IPZ je systém integrované ochrany vůči škodlivým organismům. Strategie řízení ochrany rostlin vychází z nejnovějších poznatků vědy a musí zahrnovat jak preventivní opatření, tak i opatření přímé selektivní a cílené ochrany podle obecných zásad.

Zajímá vás víc?

 

GLOBALG.A.P

GLOBALGAP je soukromá organizace, která stanovila dobrovolné standardy pro certifikaci zemědělských produktů po celém světě. Cílem je vytvořit JEDEN standard pro správnou zemědělskou praxi (Good Agriculture Practice – GAP).

GLOBALGAP je standard uplatňovaný v primárním sektoru (pre-farm-gate).

Certifikát zahrnuje procesy týkající se certifikovaného produktu od vstupů na farmu (např. krmivo nebo sazenice) a všechny hospodářské aktivity do doby, kdy produkt opustí farmu. Standard se tedy nezaměřuje pouze na správnou zemědělskou praxi, ale také na otázky životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců nebo welfare (blahobytu) zvířat. Naší Farmě tento certifikát udělila v roce 2011 Česká společnost pro jakost O. S.

Zajímají vás detaily?