Farma Ráječek
  Košík je prázdný
×
OTEVŘENÍ FARMÁŘSKÉ PRODEJNY 26. DUBNA 2021

Farmářskou prodejnu pro Vás otevřeme v pondělí 26. dubna v 8:00. Můžete se těšit na rozšíření sortimentu a delší otevírací dobu 8:00 - 18:00.

Dálnice místo farmy

Informace o návrhu nového územního plánu, jehož schválení by znamenalo likvidaci farmy Ráječek. pro více informací čtěte níže.

farma Ráječek rodiny Sklenářových

Na polích na Ráječku naše rodina hospodaří již po několik generací od roku 1930. Od roku 1997 pro Vás pěstujeme saláty, rajčata a další zeleninu. Za těchto bezmála 25 let jsme vybudovali farmu, která produkuje potraviny nejen pro Brno a blízké okolí, v plné sezóně dává práci 70 lidem a nově otevřená farmářská prodejna se těší velkému zájmu Brňanů. Pole naší farmy leží v nivě řeky Svitavy, disponují závlahovým systémem a řadí se mezi nejúrodnější orné pudy v ČR.

Nový územní plán = zánik farmy Ráječek

Dle připravovaného územního plánu města Brna má být na místě našeho rodného statku a nově zbudovaných skladů pro balení a chlazení zeleniny zbudována víceúrovňová křižovatka velkého městského okruhu (VMO). Nikdo se nás na nic neptal, prostě to namalovali od stolu přes naši farmu. Pokud by došlo k postavení VMO v poslední navržené variantě, došlo by nejen ke zlikvidování veškerých investic za posledních 30 let, ale také k faktické likvidaci farmy – usedlosti s veškerým zázemím pro zemědělskou činnost farmy Ráječek. Zaniklo by 25 % zemědělské půdy na území města Brna.

Poslední rodinná farma v Brně pěstující zeleninu

Díky unikátní lokalitě v blízkosti města, si pro čerstvou zeleninu denně přijíždí desítky obchodníků, kteří zeleninu prodávají ve svých stáncích, na trzích, obchodech a využívají ji v restauracích. Většina zákazníků je z Brna
a těsného okolí. Dodáváme také do velkoobchodních sítí. Nově jsme otevřeli Farmářskou prodejnu na Ráječku, kterou navštíví až 10 000 lidí měsíčně.

Brno se musí rozvíjet, ale?

V nově navrženém územním plánu vede křižovatka přes naše pole (10-12 ha) a nad naším statkem je vyprojektovaná mimoúrovňová křižovatka. Rozhodně si myslíme, že dostavba VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU (VMO) je potřeba, ALE NE V POSLENDÍ NAVRŽENÉ VARIANTĚ. Dle platného územního plánu jsou rezervovány pozemky na pravém břehu Svitavy, na kterých není zástavba rodinných domů.

EXISTUJÍ 3 KONCEPTY NOVÉHO ÚP, KDE VELKÝ MĚSTSKÝ OKRUH VEDE VŽDY MIMO NAŠI FARMU.

VE VÝSLEDNÉM NÁVRHU ALE VEDE VMO PŘES NAŠI FARMU
– podívejte se na mapky.

 

 

Návrh nového ÚP je v rozporu se zadáním

Aktuální zadání Územního plánu Města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033 zasedání dne 11.4.2006 říká:

Kapitola 11.2.2 Pracovní aktivity v zemědělské výrobě, odstavec B. Zásady řešení a cíle, kterých má být dosaženo:

„Cílem je zachovat na území města zemědělskou rostlinnou výrobu, specializovanou na zelinářství a zahradnictví, a vytvořit podmínky pro rozvoj chovu hospodářských zvířat pro rekreaci a volný čas.“

A dále odstavec C. Požadavky na řešení:

„Respektujte na území města zemědělskou, resp. zahradnickou výrobu s vazbou na zemědělskou půdu ve stávajícím rozsahu.“

V kapitole 9.1.3 Zemědělský půdní fond (ZPF), odstavec A. Současný stav:

„Nezastavěná zemědělská půda, jako základní součást krajiny, je vyčerpatelný a neobnovitelný zdroj, jehož význam je nenahraditelný a se kterým je třeba velmi obezřetně nakládat.“