Farma Ráječek
  Košík je prázdný

Jsme podporováni

Naše farma uspěla s žádostí o podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Děkujeme, máme radost!

Farma Ráječek čerpá podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci projektů: 

Investice do zemědělských podniků - Josef Sklenář (I. kolo).

Tyto zdroje nám umožní vybudování fóliovníků pro pěstování zeleniny. Chtěli bychom zde pěstovat rajčata, tímto bychom rozšířili náš sortiment o zeleninu, které je na našem trhu zoufale málo. Další inovace, které nám Podpora ze zemědělského fondu pro rozvoj venkova umožní jsou pořízení záhonovače a polautomatického sazeče. Oba tyto stroje zlepší celý proces pěstování zeleniny.

Investice do zemědělských podniků - Josef Sklenář (V. kolo)

Díky této podpoře jsme mohli zakoupit zemědělskou techniku - záhonovač, pokladač fólie a mulčovač, které nám umožňují lepší zpracování půdy a udržitelnější pěstební postupy.

 

Investice do zemědělských podniků_JS_l (XII. kolo)

Tato podpora nám umožnila rozšíření fóliovníků pro hydroponické pěstování ovoce a zeleniny. Pěstujeme zde jahody, které jsou dostupné od května do října. Díky podpoře z XII. kola jsme mohli také pořídit mulčovač pro zpracování posklizňových zbytků.

 

Investice do zemědělských podniků - Josef Sklenář (III. kolo).

Zdroje z III. dotačního kola nám umožnily rozšíření pěstebních prostor fóliovníku s kontrolovaným klimatem. Dále také pořízení traktoru na kultivačních kolech, strojů a technologií pro přesné zemědělství (2x GPS autopilot, automatická plečka do salátu). Přesné zemědělství umožňuje minimalizaci použití herbicidů, vstupů hnojiv do životního prostředí, úsporu plochy a pohoných hmot.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_JS (XII. kolo)

V rámci XII. kola programu podpory rozvoje venkova jsme zřídili provoz pro potravinářské zpracování výpěstků z Farmy Ráječek. V rámci této podpory jsme pořídili dodávkový automobil, tiskárna etiket, nerezový nábytek, kotel pro výrobu džemů a další vybavení zpracovatelského provozu.

Investice do zemědělských podniků_JS_b (XII. kolo)

Díky této podpoře jsme zakoupili poloautomatický sazeč, který nám umožní zlepšení výsadby salátů.


 

 

A protože si uvědomujeme, jak je zásadní, že nám někdo pomáhá... naše farma na revanž podporuje brněnský pěvěcký sbor Kantiléna.

Pravidelně podporujeme činnost Nadačního fondu dětské onkologie Krtek