Čerstvá zelenina pro vás a vaši rodinu.
Zelenina a bylinky z Farmy Ráječek.

Seminář pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Druhé přednáškové setkání na naší farmě mělo opět úspěch.


Seminář pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Společnost mladých agrárníků České republiky (SMAČR) pořádala na naší farmě dne 27.2.2015 seminář Pěstování zeleniny na zemědělské půdě. Díky několika lektorům se účastníci dozvěděli spoustu zajímavých informací o pěstování, sklízení a posklizňové úpravě zeleniny, o systému bedýnek, o možnosti zpracování ovoce a zeleniny a také o využití internetu a sociálních sítí při prodeji zeleniny.

Po přednáškách byla možná prohlídka polí a vnitřních prostor farmy s odborným výkladem pana Sklenáře.


Vloženo
Tags: bedýnky farma zelenina